Masz pytania? Zostaw kontakt

Podaj dane, oddzwonimydo Ciebie i zorganizujemy pomoc fachowca.

Chcesz wezwać fachowca? Zadzwoń: 22 563 11 24

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza „Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies” określa zasady:

 • przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Usług świadczonych przez Portal pomoc-fachowców.pl oraz
 • wykorzystywania plików cookies w ramach Portalu.

 

ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

§ 1

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników pozyskanych za pośrednictwem Portalu jest Właściciel.
 2. Właściciel wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, niedozwolonym ujawnieniem lub dostępem osób trzecich poza Właścicielem i przeciwko innym bezprawnym formom przetwarzania. Środki te będą również wprowadzane przez każdego przetwarzającego dane osobowe w imieniu Właściciela zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 3. Na chwilę wejścia w życie niniejszej Polityki Prywatności Interactivo sp. z o.o. (dalej „Interactivo”) z siedzibą w Gdańsku (80-180), przy ul. Guderskiego 20 lok.1, zarejestrowana pod numerem KRS 0000283836, NIP 957-097-20-06, REGON: 220439493 przetwarza dane osobowe na zlecenie Właściciela na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.  Szczegółowe informacje znajdują się w §5 poniżej.

§ 2

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Właściciel przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe (adres e-mail, imię i nazwisko, telefon, ewentualnie adres świadczenia usługi) służą wyłącznie realizacji zapytań, zgłoszeń i reklamacji związanych z usługą, i nie są przechowywane w Portalu.
 2. Dane, które Użytkownik zamieszcza w portalu, jak również login użytkownika nie są zapisywane w sposób pozwalający na powiązanie użytkownika Portalu z jakimikolwiek danymi osobowymi pozwalającymi na identyfikację tej osoby, ze względu na odrębność baz danych i dodatkowy system autoryzacyjny.
 3. Podanie jakichkolwiek dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Właścicielem drogą e-mail pod adresem: assistance@mondial-assistance.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: Mondial Assistance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 50B.

§ 3

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Właściciela wyłącznie dla celów związanych z umożliwieniem im korzystania z usług Portalu, tj. kontaktu w sprawie usługi.

§ 5

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Właściciel Portalu powierzył przetwarzanie  danych osobowych określonych w § 2 ust,1Interactivo która administruje systemami informatycznymi składającymi się na Portal. Interactivo zbiera, utrwala, przechowuje, opracowuje, zmienia, udostępnia i usuwa dane Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do korzystania z Portalu.

§ 6

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Właściciel stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przetwarzanych w ramach Portalu.
 2. Właściciel zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, w szczególności poprzez:
 • stosowanie środków ochrony kryptograficznej w toku transmisji danych pozyskiwanych za pośrednictwem Portalu;
 • zapewnienie, aby systemy informatyczne wykorzystywane przez Właściciela do przetwarzania danych osobowych spełniały przepisane prawem wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 

PLIKI COOKIES (TZW. CIASTECZKA)

§ 7

Wykorzystywanie plików cookies

Właściciel nie pozyskuje za pośrednictwem Portalu w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 • Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Właściciel używa plików cookies, aby ułatwić Użytkownikom korzystanie z Portalu oraz do celów statystycznych. Użytkownik, który nie blokuje tych plików, zgadza się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Użytkownik może samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

§ 8

Cele wykorzystywania plików cookies

 1. Właściciel wykorzystuje pliki cookies w celu:
 • dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z Portalu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 1. W ramach Portalu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Portalu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
 • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
 • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

§ 9

Zmiana ustawień plików cookies

 1. Ustawienia plików cookies można zmienić w szczególności na poziomie przeglądarki internetowej. W najpopularniejszych przeglądarkach jest możliwość:
 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwoli na pełne korzystanie przez Użytkownika z opcji oferowanych przez Portal;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
 • określenia ustawień dla różnych typów plików cookies, np. akceptowania plików trwałych, jako sesyjnych;
 • blokowania lub usuwania plików cookies.
 1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Portalu.

Oszczędź swój czas

Dzięki naszym sprawdzonym fachowcom nie będziesz musiał martwić się awarią w Twoim domu.

Szybko i skutecznie

Bezzwłocznie obsłużymy Twoje zgłoszenie i wyślemy odpowiedniego fachowca.

Zaufanie i bezpieczeństwo

Nasi fachowcy to specjaliści w swoich dziedzinach. Gwarantujemy wysoką jakość wykonywanych usług.

 • Całodobowa pomoc 365 dni w roku
 • Szybka organizacja wizyty
 • Diagnoza już od 69 zł
 • Tylko sprawdzeni fachowcy
 • Najwyższa jakość usług
 • Wieloletnie doświadczenie
 • Gdy zlecasz naprawę – diagnoza w cenie