Masz pytania? Zostaw kontakt

Podaj dane, oddzwonimydo Ciebie i zorganizujemy pomoc fachowca.

Chcesz wezwać fachowca? Zadzwoń: 22 563 11 24

Regulamin

REGULAMIN SERWISU

ZASADY UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy regulamin serwisu zasad użytkowania i bezpieczeństwa („Regulamin”) wchodzi w życie z dniem 18 października 2016 roku.
 2. Regulamin określa zasady użytkowania, oraz zakres bezpieczeństwa portalu internetowego dostępnego pod adresem pomoc-fachowcow.pl, („Portal”), którego właścicielem jest spółka pod firmą Mondial Assistance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej nr 50 B, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000130257, posiadająca nadany NIP: 526-23-22-380, REGON: 014885217 („Właściciel” lub „Mondial Assistance
 3. Pojęcia pisane z wielkiej litery w treści Regulaminu mają następujące znaczenie:

Użytkownik –  należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Portalu.

Usługa – należy przez to rozumieć organizację wizyty fachowca domowego

 

Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie głównej Portalu, wobec czego możliwe jest w każdym czasie pobranie za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

§ 2

Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

§ 1

Każdy Użytkownik Portalu przed rozpoczęciem świadczenia przez Właściciela usług, oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, i akceptuje jego treść i warunki.

Właściciel udostępnia Portal nieodpłatnie Użytkownikom, co należy rozumieć w ten sposób, że nie pobiera od nich żadnych opłat.

§ 2

Korzystanie z Portalu jest dostępne dla każdego użytkownika Internetu, który w myśl polskiego prawa posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 3

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika Portalu treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd. Właściciel Portalu ma prawo usuwania z Portalu informacji i ogłoszeń zamieszczonych na Portalu, które naruszają prawo lub zasady współżycia społecznego, lub które zostały zamieszczone przez osoby nieuprawnione.

§ 4

Właściwe wyświetlanie stron Portalu oraz bezproblemowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system i oprogramowanie Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

 • użycia przeglądarek Internet Explorer 9 (i nowsze wersje), Mozilla Firefox w wersji 3 (i nowsze wersje), Chrome;
 • każda z wyżej wskazanych przeglądarek powinny posiadać włączoną obsługę JavaScript;
 • wszystkie przeglądarki powinny posiadać włączoną akceptację plików cookies, w szczególności cookies sesyjnych;
 • do wyświetlania niektórych obiektów może być konieczne zastosowanie rozszerzeń przeglądarki lub oprogramowania Flash 6 (lub wyższe wersje), Quicktime, Acrobat Reader;
 • strona internetowa jest optymalizowana do minimalnej rozdzielczości 1024 x 768.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne wynikające z nieprzystosowania systemu Użytkownika, lub oprogramowania do wyżej wyszczególnionych wyżej warunków.

Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników, lub osób trzecich z tytułu szkód pozostających w związku  z korzystaniem z Portalu niezgodnym z Regulaminem.

§ 5

Zawartość Portalu, a w szczególności znaki towarowe umieszczone w Portalu są chronione prawem polskim, w szczególności przepisami ustawy:

 • z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

Zawartość, czyli wszelkie informacje, dane, materiały  zamieszczone w Portalu oraz sam jego układ stanowią prawnie chronioną własność Właściciela. Użytkownicy są uprawnieni do wykorzystywania udostępnionych treści wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego określonego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wobec czego zabronione jest wprowadzanie do obrotu oraz publiczne odtwarzanie zawartości prezentowanych w Portalu. Wykorzystanie Portalu, informacji i/lub ich części przez osoby trzecie, inne niż uprawniony Użytkownik wymaga uprzedniej zgody Właściciela.

Informacje i opinie zawarte na Portalu są dostarczane przez Właściciela dla Użytkowników, wyłącznie w celu informacyjnym i nie stanowią one informacji handlowej.

§ 6

Właściciel nie gwarantuje poprawności działania Portalu w sytuacji, kiedy Użytkownik otwiera strony Portalu w wielu kartach, lub w wielu oknach przeglądarki jednocześnie.

III. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

§ 1

Właściciel zapewnia Użytkownikom, bezpieczeństwo korzystania z Portalu.

§ 2

Dane osobowe oraz kontaktowe Użytkowników Portalu wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do zamówienia usługi lub innego kontaktu Właściciela z Użytkownikiem.. Właściciel nie przetwarza:

 • danych wrażliwych Użytkowników
 • nie pośredniczy i nie wykorzystuje danych zgromadzonych przez Użytkownika Portalu.

 

IV. FUNKCJONALNOŚĆ PORTALU, V. TRYB SKŁADANIA SKARG

§ 1

Portal pomoc-fachowcow.pl umożliwia nawiązanie kontaktu Użytkownika z pracownikami Mondial Assistance  za pośrednictwem  telefonu lub  formularza kontaktowego, którzy organizują dla Użytkownika usługi pomocy fachowców domowych, tj. hydraulika, elektryka, ślusarza, serwisu urządzeń RTV (dalej „fachowiec domowy”)  Usługi świadczone przez fachowców domowych są odpłatne. Użytkownik zobowiązany jest uregulować   należność bezpośrednio  zamówionemu fachowcy domowemu.

§ 2

Mondial Assistance nie pośredniczy w rozliczeniach.

§ 3

Proces obsługi:

 1. Mondial Assistance przyjmuje całodobowo zgłoszenia od Użytkowników, zbierając informację o rodzaju koniecznej naprawy, okolicznościach i lokalizacji przedmiotu naprawy, by dokonać wyboru najodpowiedniejszego i najszybciej dostępnego fachowca domowego,
 2. Fachowiec domowy kontaktuje się telefonicznie, by ustalić z Użytkownikiem wstępny zakres zlecenia, wstępny zakres kosztowy interwencji (na podstawie opisu sytuacji przez Użytkownika) i odpowiadający Użytkownikowi termin wizyty. Użytkownik w trakcie rozmowy telefonicznej może zrezygnować z umówienia wizyty, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.
 3. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na zamówienie wizyty fachowca domowego w związku z awarią, zobowiązuje się tym samym do uiszczenia opłaty za interwencję.
 4. Szacunkowy koszt naprawy, uzyskany w rozmowie telefonicznej jest każdorazowo weryfikowany na miejscu przez fachowca domowego. Wstępny kosztorys interwencji może być zmieniony po diagnozie urządzenia podlegającego awarii.
 5. Jeżeli diagnoza urządzenia lub instalacji podlegającej awarii, wykonana przez fachowca domowego, pokaże że koszty są wyższe, niż wskazywał na to wstępny kosztorys interwencji, sprzęt nie nadaje się do naprawy, lub naprawa jest nieopłacalna, Użytkownik nadal może odstąpić od realizacji naprawy, jednak ponosi koszty związane z przyjazdem fachowca domowego i wykonaną przez niego diagnozą urządzenia podlegającego awarii.

§ 4

Dostępność specjalistów.

Hydraulik, elektryk ślusarz są dostępni całodobowo, również w dni świąteczne, natomiast serwis urządzeń RTV – w dni robocze, w godzinach pracy serwisów.

Obszar działania: granice miasta Warszawy.

§ 5

Wyłączenia odpowiedzialności.

Mondial Assistance dołoży wszelkich starań w wyborze fachowców domowych których usługi powinny być świadczone najwyższej jakości, jednak Mondial Assistance zastrzega, iż nie odpowiada za ostateczny rezultat wykonanej usługi. 

Mondial Assistance, w trosce o satysfakcję Użytkownika, i monitorowanie jakości pracy fachowców domowych, przyjmuje skargi związane z wykonaniem usługi i podejmuje odpowiednie działania w razie stwierdzenia nieprawidłowości, odpowiadając w terminie 30 dni.

 

Użytkownicy są uprawnieni do składania skarg. Skargi na jakość świadczonej usługi można zgłosić na adres poczty elektronicznej: skargi@pomoc-fachowcow.pl lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie.

VI. ZMIANY ZASAD UŻYTKOWANIA

Ze względu na stały rozwój technologii, zmiany w obowiązujących przepisach prawa, oraz wzbogacanie oferty Właściciela, Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu.

VII. KWESTIE NIEUREGULOWANE REGULAMINEM

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu  zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego,  w szczególności Kodeksu cywilnego. Kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane zostały w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 

 

Oszczędź swój czas

Dzięki naszym sprawdzonym fachowcom nie będziesz musiał martwić się awarią w Twoim domu.

Szybko i skutecznie

Bezzwłocznie obsłużymy Twoje zgłoszenie i wyślemy odpowiedniego fachowca.

Zaufanie i bezpieczeństwo

Nasi fachowcy to specjaliści w swoich dziedzinach. Gwarantujemy wysoką jakość wykonywanych usług.

 • Całodobowa pomoc 365 dni w roku
 • Szybka organizacja wizyty
 • Diagnoza już od 69 zł
 • Tylko sprawdzeni fachowcy
 • Najwyższa jakość usług
 • Wieloletnie doświadczenie
 • Gdy zlecasz naprawę – diagnoza w cenie